Som Formació online

Optimització de la cadena logística

Inici

2024

Octubre

03

Final

2024

Desembre

2024

Hores

50

400€
Inscripció

Objectius del curs

• Conéixer el concepte de cadena de subministrament i els seus factors.
• Definir les fases i operacions a realitzar dins de la cadena logística d'acord amb els nivells de servei i la qualitat establerts per fer el seguiment de les mercaderies.
• Entendre en què consisteix la logística inversa i les estratègies i els processos per aplicar-la.
• Conéixer com es duen a terme les devolucions i les causes que possibiliten l'aparició de la logística inversa.
• Identificar les incidències, els imprevistos i els errors humans que es produeixen en el procés de distribució.
• Identificar els sistemes informàtics i tecnologia aplicada per a la realització del seguiment i la localització física de la mercaderia en el procés de distribució.


Dirigit a

Directors i responsables de Compres, Logística i Aprovisionament.

Professionals de les àrees de fabricació, qualitat i màrqueting que necessitin una especialització en cadena de valor.


Contingut

Unitat Didàctica 1. Cadena de Subministrament
1. Cadena de Subministrament
1.1 Factors: proveïdors, empresa, clients, empreses de transport, magatzems en trànsit, centrals de compra i distribució
2. Fluxos a la cadena de subministrament
3. Objectius. Com aconseguir-los. Interacció dactors i sinergies a aconseguir.
3.1 Avantatges de la integració logística davant de tractaments aïllats
3.2 El lead-time i el seu control.
3.3 La cadena de valor afegit
3.4 El servei al client
4 La Gestió de la Cadena de Subministrament.
4.1 Aprovisionament i compres
4.2 La funció d'aprovisionament
4.3 Principals activitats del procés d'aprovisionament
4.4 Contractació i negociació
4.5 Emissió i seguiment de comandes
4.6 Funcions pròpies del departament de compres
5. Producció, emmagatzematge i distribució.
5.1 Funció del departament de magatzem.
5.2 Disseny de la Xarxa de Distribució i Emmagatzematge
6. Les millors pràctiques.


Unitat Didàctica 2. Logística Inversa
1. Logística Inversa
2. Devolucions i Logística Inversa
3. Estratègia Empresarial de la Logística Inversa
4. Processos de la Logística Inversa
5. Possibles límits a la Logística Inversa
6. Causes de laparició de la Logística Inversa
7. La Logística Inversa a la cadena de valor. Política de devolucions.
8. Logística Inversa i legislació

Unitat Didàctica 3. Optimització i costos Logístics
1. Introducció
2. Els costos logístics i la seva estructura: fixos i variables
3. Classes de costos i classificació
4. Sistema tradicional i ABC de costos
4.1 Antecedents de costos ABC
4.2 Passos per dissenyar un bon sistema ABC
4.3 ABM (Activity Based Management o Sistema de Cost Per Activitat)
4.4 Identificació dels costos: Estàndard - històrics
4.5 Indicadors a la cadena de subministrament. Gestió de costos basats en KPI's
5. Estratègia i costos logístics
6. Línies dacció general
7. Concepte de cost total
8. Distribució diferenciada
9. Mesures per optimitzar el cost logístic
10. Optimització mitjançant la reorganització dactivitats i funcions
11. Reenginyeria de Costos. Mesures i control.
12. Quadre de control de costos i piràmide dinformació.


Unitat Didàctica 4. Xarxes de distribució
1. Introducció: xarxes de distribució
1.1 Diferents models de xarxes de distribució
2. Planificació per requeriments. PRM
3. Programació per subministrament. PRD
4. Kanban
4.1 Comparació de les filosofies de programació del subministrament Kanban/Jit i la programació de subministrament per a inventaris


Unitat Didàctica 5. Imprevistos i incidències en cadena logística
1. Introducció
2 Incidències, imprevistos i errors humans en el procés de distribució
2.1 Errors més freqüents en logística
2.2 Punts crítics del procés. Importància qualitativa i monetària de les mateixes
2.3 Anàlisi de determinats processos crítics
3. Seguiment i localització física de la mercaderia en el procés de distribució
4. Sistemes informàtics i tecnologia aplicada: gps, satèl·lit, radiofreqüència
5. Pèrdues per robatoris
6. Accés del client a la informació
7. Determinació de responsabilitats davant d'una incidència
7.1 Determinació de responsabilitats davant d'una incidència
7.2 Incidències i tractament informàtic


Unitat Didàctica 6. Informació, comunicació i cadena de subministrament
1. Introducció
2. Tecnologia i sistemes dinformació en logística
3. La comunicació formal i informal
4. Sistemes d'utilització tradicional i d'avantguarda


Perfil dels ponents

Joan Casanovas

Graduat en enginyera per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Lean Practitioner i Lean Professinal per l'Institut Lean.

Consultor i acompanyant de les empreses envers la transformació de la filosofia Lean, fundador de l'empresa Leancat.


Inici

2024-10-03

Octubre

1975

Final

2024

Desembre

2024-12-13

Hores

50

400 €
Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

937339833

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar


Categories
Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: 937339833

Email: formacio@cambraterrassa.org