Som Formació online

FS Guia per a importar productes: 10 passos a seguir

Inici

27

Setembre

2022

Final

04

Octubre

2022

Hores

8

190€
Inscripció

Objectius del curs

L'objectiu principal d'aquest curs és ensenyar al participant els processos que ha de conèixer un comprador internacional per a les seves tasques professionals, des del coneixement de les característiques dels processos de compra internacional i negociació amb els proveïdors, fins al domini de les eines de comerç exterior que l'empresa importadora necessita per fer una operació completa d'importació: des de la petició d'oferta, la compra efectiva, la gestió administrativa i documental del procés, el transport del país d'origen fins al nostre país, el pagament de la compra, el finançament de la mateixa i la valoració i el cobriment dels diferents riscos. S'analitza també detalladament el procés duaner d'importació i la liquidació d'impostos a la duana del país importador


Dirigit a

Gerents de Pimes; comandaments intermedis; personal administratiu dels departaments de finances, administració, comercial i comerç exterior; compres internacionals i aprovisionament, logística internacional, estudiants de cicles formatius o formació superior interessats en el comerç exterior 


Contingut

1.- Tipus de societats, permisos i registres per exercir les funcions d'importador de productes

2.- Cerca de proveïdors. El maneig de les bb.dd, webs i marketplaces. La partida aranzelària com a identificadora del producte. La negociació internacional

3.- Ofertes de proveïdors internacionals, pressupostos, tarifes i Incoterms 2020. Recomanacions d´us. De l'EXW Shanghai al DDP Sabadell

4.- Gestió dels mitjans de transport internacional. La logística internacional i la multimodalitat. Les característiques i els costos per a l'importador

5.- Gestió de la política aranzelària, duanera i fiscal de les importacions (I)

Règims duaners d'importació. Dipòsits duaners. Despatx de duanes, funcions i fluxos. Documentació exigible i emplenament. Gestió de les inspeccions

6.- Gestió de la política aranzelària, duanera i fiscal de les importacions (II)

Obligacions de pagament dimpostos i taxes. Liquidació d'aranzels i impostos especials. Impost del valor afegit IVA. L'IVA a les operacions intracomunitàries. L'IVA en les operacions extracomunitàries - Importació. Facturació. Composició del NIF/IVA espanyol.

7.- Les compres intracomunitàries. El sistema Intrastat. Gestió i presentació

8.- El pagament dimportacions. Com funcionen els cobraments/pagaments a través de les entitats bancàries internacionals. Bancs corresponsals i transmissió de dades electrònica SWIFT. Les formes de pagament simple a la compra. Les formes de pagament documentàries. Remeses i crèdits documentaris

9.- Finançament de les compres internacionals i prevenció de riscos. Finançament segons la divisa

10.- Realització de casos pràctics d'importacions i compra intracomunitàries quantificades. 


Perfil dels ponents

Col·laborador habitual de la Cambra de Comerç de Barcelona amb àmplia experiència docent

Horari complet del curs: 27, 29 de setembre i 4 d'octubre de 2022 de 9:30 a 12:10h


Inici

27

Setembre

2022

Final

04

Octubre

2022

Hores

8

190 €

Bonificable

Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

937339832

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar