Som Formació online

Diagnosi financera per al comerç

Inici

29

Octubre

2020

Final

19

Novembre

2020

Hores

12

90€
Inscripció

Objectius del curs

L’objectiu és oferir als empresaris i empresàries del sector comerç / retail una auto-diagnosi que els permeti fer una fotografia ràpida de l’estat del seu negoci, des del punt de vista economicofinancera.

 


Dirigit a

Persones responsables de l’administració, responsables  econòmics i financers  d’un comerç. Empresaris i empresàries, emprenedors i/o autònoms del sector retail que vulguin conèixer la situació financera actual del seu negoci i adquirir uns coneixements financers bàsics que els ajudin a millorar-ne la gestió.


Contingut

Conceptes bàsics en finances.
La funció financera.
La comptabilitat.
El patrimoni de l’empresa.

Els estats financers. Balanç de situació.
Definició.
L’actiu: què ho compon.
El passiu: què ho compon.

Compte de resultats o de pèrdues i guanys.
Definició.
Ingressos.
Despeses (aprovisionaments, amortitzacions…).
Altres formats de comptes de resultats.

Els principals ratis en el comerç.
Anàlisi de balanços.
Càlcul d’altres ratis:

  • Rati d’endeutament, liquiditat, tresoreria, qualitat del deute.
  • Rati de termini de cobrament, de termini de pagament, de despeses financeres,de capacitat de devolució de préstecs.
  • Rati de venda per metre quadrat, vendes per treballadors, marge i rotació de l’inventari.

El punt mort. 
Definició i càlcul del punt mort.


Perfil dels ponents

Josep Palmés
Economista i Màster en finances per ESADE, àmplia experiència desenvolupant l'activitat de consultor d'empreses en l'àmbit financer i docent.


Inici

29

Octubre

2020

Final

19

Novembre

2020

Hores

12

90 €

Bonificable

Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

937339832

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar

Cursos relacionatsCategories
Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: 937339832

Email: formacio@cambraterrassa.es